USHIO牛尾曝光装置FL-3M

产品大图
  • USHIO牛尾曝光装置FL-3M
  • USHIO牛尾
  • FL-3M
  • 现货
产品详细介绍

 FL-M

 
FL-M
当前产品
FL-3M
配备菲涅尔透镜的高精度薄膜翻转打印机。用于胶片掩模对感光材料(胶片等)的曝光,复制胶片掩模,主要用于电子元器件的制造。